Partner KNX

Jakie systemy wykonują?

Inne:

Jakie inne systemy poza KNX robią?

Inne:

Z jakich producentów korzystają do rozdzielni KNX?

Inne:

Z jakich producentów korzystają w sensoryce?

Inne:

Jakie rozwiązanie do wizualizacji wykorzystują?

Inne:

Jakie systemy multiroom stostują?

Inne:

Jakie ma zdanie na temat pilotów uniwersalnych?

Jakie kryteria się liczą w wyborze dostawcy?

Dodatkowy komentarz:

Jakie doświadczenia z dostawcami (dobre / złe) mają i jakich zmian oczekują, żeby rozpocząć współpracę z nami?

Ile procentowo są w projektach komercyjnych, a ile w rezydencyjnych

10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
Rezydencyjne